.: KONTAKT :.

WYŻARZANIE   Stosowane najczęściej dla stali energetycznych w celu zmiękczenia i ujednolicenia składu chemicznego w strefie spawania. Urządzenie jest wyżarzarką oporową dwunastokanałową ze sterowaniem i rejestracją procesu wygrzewania w funkcji czasu.

   Wyżarzanie prowadzone jest zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Konstrukcja wyżarzarki umożliwia jednoczesne wyżarzanie dwunastu połączeń spawanych.


   


Urządzenie do wyżarzania termicznego
połączeń spawanych


Przykład wyżarzanego
połączenia spawanego