.: KONTAKT :.

TERMOWIZJA   Pomiary termowizyjne wykorzystywane są do kontroli pracy maszyn i urządzeń pod kątem ich stanu zużycia. Za pomocą kamery termowizyjnej przewiduje się wystąpienie prawdopodobnych awarii oraz szybko lokalizuje powstałe uszkodzenia w obwodach elektrycznych urządzeniach mechanicznych oraz instalacjach przemysłowych.

Technologia termowizyjna pozwala na:
   - diagnostykę przed i po remontową maszyn i urządzeń energetycznych
   - identyfikację źródeł strat energii cieplnej
   - badanie obwodów elektrycznych w celu zapobiegania i wykrywania usterek
   - wykrywanie punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących
     tj. silników, pomp, wentylatorów itp.
   - kontrolowanie szczelności instalacji pneumatycznych i gazowych
   - kontrola stanu łożysk
   - kontrola stanu izolacji termicznej


     


Przykłady badań kamerą termowizyjną