.: KONTAKT :.

REMONTY ELEKTRYCZNEŚwiadczymy kompleksowe usługi branży elektrycznej w zakresie:

1. Wykonawstwa instalacji elektrycznych:
    - oświetleniowych
    - siłowych
    - przemysłowych

2. Montaż rozdzielni niskiego napięcia:
    - skrzynkowe
    - szafowe

3. Remonty instalacji automatyki przemysłowej:
    - armatury przemysłowej
    - wzorcowanie ciśnienia, temperatury i sygnałów elektrycznych
      (również na obiekcie)
    - remonty silników elektrycznych

4. Remonty, modernizacja i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
    (suwnice, wciągi):
    - wykonawstwo sterowań drogą radiową
    - zmiana sposobu zasilania
      (systemy kablowe, szynoprzewody, systemy łańcuchowe)
    - dostosowanie instalacji do strefy zagrożonej wybuchem Ex
    - wymiana hamulców
    - wykonywanie dokumentacji technicznej
    - uzgodnienie dokumentacji w UDT
    - prace modernizacyjne
    - pomiary elektryczne
    - udział w odbiorze technicznym przez UDT
    - serwis

5. Naprawa i przeglądy elektronarzędzi w zakresie:
    - stanu izolacji kabli i przewodów

6. Remonty instalacji wózków spalinowych i akumulatorowych
    (podnośnikowych i platformowych)