.: KONTAKT :.

PRÓBY CIŚNIENIOWE ZAWORÓW I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ
Stanowisko do prób armatury i nastaw zaworów bezpieczeństwa


Stanowisko pozwala na dokonywanie następujących prób:

- próba szczelności korpusu wodą max 210 bar
- próba szczelności zamknięcia wodą max 210 bar
- ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa powietrzem lub azotem max 210 bar
- próba szczelności zamknięcia zaworu bezpieczeństwa powietrzem lub azotem
  przy 90% ciśnienia otwarcia
  (zewnętrzne zasilanie powietrzem / azotem)
- wizualna próba szczelności zamknięcia zaworu bezpieczeństwa powietrzem
  lub azotem przy 90% ciśnienia otwarcia
  (zewnętrzne zasilanie powietrzem / azotem)