.: KONTAKT :.

POMIARY  Wykonujemy pomiary twardości (stref przegrzania) materiałów, metodą Brinella, Vickersa, Rockvella. Pomiary wykonywane są urządzeniem przenośnym bezpośrednio u klienta.
   Wykonujemy również ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek zbiorników, rur kotłowych i instalacji przemysłowych oraz pomiary grubości powłok malarskich.
   Wykonujemy: pomiary temperatury metodą bezstykową w zakresie -30°C do 1200°C, pomiary natężenia światła, pomiary wilgotności powietrza, pomiar wilgotności biomasy, pomiar natężenia hałasu, pomiar składu chemicznego gazów, pomiar obrotów i przesuwów.Przykłady stosowanych urządzeń pomiarowych:


     

Pomiar ciśnienia i wilgotności powietrza

Pomiar wilgotności biomasy

Pomiar składu chemicznego gazów

     

Stykowy pomiar temperatury

Pomiary długości i kąta

Bezstykowy pomiar temperatury

     

Pomiar oświetlenia

Pomiar grubości powłok malarskich

Pomiar obrotów i przesuwu