.: KONTAKT :.

OBRÓBKA STRUMIENIOWACzyszczenie powierzchni przez piaskowanie, śrutowanie i kulowanie.