.: KONTAKT :.

USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI PLASTYCZNEJ    Podstawowe parametry maszyn do obróbki plastycznej:


Nożyce gilotynowe hydrauliczna
mechaniczna
cięcie blachy do gr. 10 mm
i max dł. 3000 mm

Prasa hydrauliczna siła nacisku 250 KG/cm²
max Φ 800 mm
max wys. 650

Krawędziarka mechaniczna max dł. blachy 2000 mm
max grubość blachy 4 mm

Walcarka mechaniczna max gr. blachy 8 mm
max dł. walcow. 2000 mm

Gietarka profili mechaniczna pręty max. Φ 40 mm, pręty kwadratowe 40 x 40 mm
płaskowniki o przekroju max. 100 x 20 mm
teowniki o max. wym. 60 x 60 x 8 mm
rury o max. średnicy 80 mm    Zwijanie stożków, powierzchni walcowych, kształtowanie na prasie hydraulicznej, krawędziowanie blach, profilowanie kształtowników, gięcie rur i łuków   z poświadczeniem dla UDT.