.: KONTAKT :.

ODKURZANIE PRZEMYSŁOWE
Agregat zasysający do wymiany złoża w kotle fluidalnym

   Parametry techniczne:
     - wydajność min. 3 tony materiału sypkiego/h
     - główny przewód zasysający Φ 125 mm z możliwością redukcji
     - moc silnika elektrycznego 55 kW
     - dmuchawa zasysająca o wydajności 2 300 m3/h

   Możliwość zasysania materiałów sypkich przewodem o średnicy Φ 125 mm z poziomu od -10m do +50 m takich jak: kurz, pył, piasek, mąka, sieczka, ziarna zbóż, grys, gruz i kamienie o wielkości max 50 mm. Urządzenie posiada stosowne dopuszczenia do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Usuwanie wszelkich nieczystości w tej technologii odbywa się bez zapylenia.

   Za pomocą tego urządzenia można:
     - usuwać (wymieniać) złoża w kotłach fluidalnych
     - usuwać pyły z powierzchni i międzystropia kotłów
     - usuwać pył z hal produkcyjnych: hutniczych, odlewni, obróbki cieplnej,
       modelarni, piaskarni i śrutowni
     - usuwać pył z podestów (np. jezdni suwnicowych) i konstrukcji hal
     - usuwać węgiel i pył węglowy z tras i urządzeń nawęglania
     - usuwać pozostałości rozdrobnionej biomasy oraz jej pyły
     - usuwać pył z miejsc ogólnie trudnodostępnych