.: KONTAKT :.

LABORATORIUM (BADANIA)   Badania materiałów oraz ich złącz spawanych metodami UT, VT, PT (tj. metodą ultradźwiękową, wizualną, i penetracyjną).
   Laboratorium jest uznane przez centralne laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu.   


Defektoskop ultradźwiękowy


Badanie metoda penetracyjną