.: KONTAKT :.

FILTROWANIE OLEJÓW


    Wykonujemy usługi serwisowe układów olejowych:

    - wymiany olejów
    - wypompowywanie i zalewanie olejów
    - pomiar oraz ocena czystości eksploatacyjnej układów
      olejowych
    - oczyszczanie układów olejowych maszyn i urządzeń,
      przygotowanie do eksploatacji
    - filtrowanie olejów
    - bocznikowe filtrowanie oleju w trakcie pracy maszyny