.: KONTAKT :.

POMIARY ELEKTRYCZNE



1. Badanie stanu instalacji elektrycznych:
    - impedancji pętli zwarcia, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji,
      rezystancja uziemienia
    - pomiary instalacji odgromowej i uziomów
    - pomiar impedancji pętli zwarcia

2. Pomiary parametrów elektrycznych elektronarzędzi mających wpływ     na bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego zgodnie z właściwymi normami.

3. Pomiary termowizyjne urządzeń elektrycznych:
    kontrola rozdzielni i transformatorów pod kątem poprawności działania
    wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych.


   

Oprzyrządowanie do pomiarów elektronarzędzi

Suwnica 100 T po zmianie zasilania głównego