.: KONTAKT :.

DIAGNOSTYKA MASZYN I URZĄDZEŃ 1. Pomiary drgań na pracujących urządzeniach.
 2. Wyważanie statyczne i dynamiczne (stacjonarne).
 3. Wyważanie dynamiczne urządzeń w łożyskach własnych
     (na stanowisku pracy urządzenia).
 4. Ocena stopnia zużycia łożysk oraz prawidłowości smarowania.
 5. Pomiary natężenia hałasu.
 6. Pomiary prawidłowości ustawiania kół pasowych.
 7. Pomiary prawidłowości osiowania (centrowanie maszyn) metodą laserową.
 8. Pomiary twardości materiałów.
 9. Badania endoskopowe przestrzeni zamkniętych i trudnodostępnych.
10. Pomiary termowizyjne.
11. Bezstykowy pomiar temperatury.


     

Analiza drganiowa, wyważanie

Pomiar hałasu

Badania wizualne


 

 

 

Centrowanie laserowe maszyn

Kamera termowizyjna FLIR E-50

Pomiar twardości materiałów