.: KONTAKT :.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIAUprawnienia Firmy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego:

* Uprawnienie do napraw: kotłów, zbiorników, rurociągów
   Decyzja Nr UC-22-45-N/4-18 z dnia 16 kwietnia 2018r.

* Uprawnienie do modernizacji: kotłów, zbiorników, rurociągów
   Decyzja Nr UC-22-45-P/3-18 z dnia 16 kwietnia 2018r.

* Uprawnienie do wytwarzania: elementów urządzeń ciśnieniowych
   i bezciśnieniowych
   Decyzja Nr UC-22-45-E/3-18 z dnia 16 kwietnia 2018r.

* Uprawnienie do wytwarzania zbiorników i rurociągów do materiałów
   trujących, żrących oraz ciekłych zapalnych
   Decyzja Nr UC-22-45-W/5-18 z dnia 16 kwietnia 2018r.

* Uprawnienie do napraw: suwnic, wciągników, żurawi samojezdnych,
   żurawi stałych
   Decyzja Nr UD-22-58-N/1-06 z dnia 31 października 2006

* Uprawnienie do modernizacji: suwnic, wciągników, żurawi samojezdnych,
   żurawi stałych
   Decyzja Nr UD-22-58-P/1-06 z dnia 31 października 2006

* Świadectwo Uznania do wykonywania badań laboratoryjnych
   Nr LB-142/22 z dnia 13 października 2011

* Świadectwo Podwykonawcy UDT do wykonywania badań laboratoryjnych
   Nr LB-142/22 z dnia 13 października 2011

* Zaświadczenie na wykonywanie obróbki cieplnej złącz spawanych
   wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach


Certyfikaty Systemu Zarządzania:


* Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO: 9001:2008 [pobierz]

* Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO: 14001:2004 [pobierz]

* Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007 [pobierz]


* Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego poświadczający,
że firma REM-WAR Sp. z o. o. wdrożyła oraz stosuje wymagania jakości
w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007
Nr CSW/573/2018 z dnia 05 marca 2018 [pobierz]